Kuntavaalit 2017

Nuoret, voimavaramme!

Nuoret aikuiset ovat voimavaramme, joiden syrjäytymisen estämiseksi tulee tehdä kaikki.
  • Nuoret aikuiset ovat voimavaramme, joiden syrjäytymisen estämiseksi tulee tehdä kaikki.
  • Tukea tulee olla tarjolla elämän eri vaiheissa.
  • Kaupungin tulisi toimia esimerkkinä oppisopimuskoulutuksissa.

Vanhukset ja ikääntyvät!
  • Vanhuksistamme tulee huolehtia hyvin, asuvat he kotona tai laitoksessa.
  • Resurssit pitää olla tasolla, jossa jokaiselle vahukselle löytyy päivittäin aikaa huolehtia hänen perustarpeistaan hyvin.

Uudistuva Lohja!

  • Lohjan on aika kehittyä. Järven ympärille tulee kehittää vetovoimaisia tekijöitä.
  • Joistakin asioista tulee pitää kiinni, kuten jäljellä olevista läpipalveluista, kyläkouluista ja päivähoitopaikoista.